Čierna metalurgia

Sortiment žiaruvzdorných výrobkov uplatňujúcich sa v tomto segmente zahŕňa rad:

Podľa potrieb sú stavivá dopĺňané netvarovanými výrobkami - dusacími, torkrétovacími, zásypovými hmotami, opravárenskými hmotami a maltami. Výrobky sa aplikujú v trvalých aj pracovných výmurovkách kyslíkových konvertorov, elektrických oblúkových pecí, liacich paniev a nádob panvovej metalurgie.

obr1


Farebná metalurgia

Výroba farebných kovov je veľmi náročná z hľadiska pôsobenia chemických vplyvov na žiaruvzdornú výmurovku tepelných zariadení. Naše magnéziovo-chromité žiaruvzdorné výrobky sa úspešne uplatňujú v konvertoroch, anódových peciach, bubnových peciach, elektrických oblúkových peciach, autogénnych peciach a ďalších.

obr2


Cementárenský priemysel
Priemysel vápna

Zásadité žiaruvzdorné výrobky ponúkané pre tento sektor nachádzajú uplatnenie v rotačných a šachtových peciach. Kvalitatívna a tvarová pestrosť výrobkov umožňuje zhotovenie výmuroviek diferencovaných podľa teplotných pásiem a pre konkrétne technologické podmienky

obr5


Netvarované žiaruvzdorné výrobky