Spoločnosť Dalmosk, s. r. o. sa zaoberá:

Odvetvie - priemysel
predajom tvarovaných a netvarovaných žiaruvzdorných materiálov pre tepelné agregáty v segmentoch čiernej metalurgie, cementárenského priemyslu, priemyslu výroby vápna a farebnej metalurgie
predajom popola z ryžových pliev pre tepelnú izoláciu hladiny ocele v medzipanve
predajom zásypových pieskov pre elektrické oblúkové pece a panvy
predajom žiaruvzdorných betónov pre rôzne aplikácie
obchodno-technickým servisom v oblasti žiaruvzdorných materiálov

Odvetvie - turizmus
prenájmom apartmánov na golfových ihriskách Tále a Lomnica

uvod4
uvod5